Het Humanity House is 9 december 2010 opgericht en is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. De gemeente Den Haag en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie ondersteunen het Humanity House.

De naam Humanity House staat voor ‘Huis voor menselijkheid’. Een plek waar ruimte is om het menselijke verhaal achter rampen en conflicten in de wereld te horen, zien en beleven. Op de fysieke locatie aan de Prinsegracht in Den Haag, maar ook online.

Het Humanity House biedt in haar museum de ervaring hoe het is om een ramp of conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstellingen aanverwante thema’s voor het voetlicht. Het Humanity House biedt ook een platform, een ontmoetingsplek voor mensen, organisaties en instanties die zich bezighouden met humanitaire thema’s. Ten slotte brengt het educatieprogramma wereldproblemen dichterbij kinderen en jong volwassenen. Het Humanity House verzorgt deze activiteiten met haar zeven vaste medewerkers, tien museummedewerkers en in samenwerking met diverse partners.

Wat is onze missie?

Het Humanity House maakt humanitaire thema’s bespreekbaar en invoelbaar en inspireert mensen om een positieve bijdrage te leveren aan een leven in vrede en vrijheid voor iedereen.

Wat is onze visie?

Leven in vrede en vrijheid is kwetsbaar. Humanitaire thema’s als gelijke rechten, voedselzekerheid, vrijheid van meningsuiting en migratie spelen overal ter wereld een rol. Rampen en conflicten zijn aan de orde van de dag. Het Humanity House maakt mensen bewust van de impact van humanitaire thema’s, die de levens van tientallen miljoenen mensen ter wereld dagelijks beheersen. Situaties worden bespreekbaar en invoelbaar gemaakt vanuit het menselijk oogpunt. Een perspectief dat vaak onvoorstelbaar, complex en indringend is. Door verhalen te delen brengen we situaties van ver weg dichtbij. Dit doen we via beeld, beleving, debat, muziek en gesprek. Vanuit verschillende invalshoeken, van journalist tot slachtoffer, van hulporganisatie tot militair.

Het Humanity House gelooft dat door mensen bewust te maken van mondiale humanitaire thema’s, we ze ook in beweging kunnen brengen. Zij kunnen dan wel degelijk direct of indirect een positieve bijdrage leveren. Het Humanity House wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken met een specifiek aanbod voor jongeren (10-24, young professionals (25-40) en professionals.

Het Humanity House belicht de menselijke factor in rampen en conflicten via:
• Samenwerking met nationale en internationale organisaties
• Permanente en tijdelijke exposities
• Educatieve programma’s
• Het bieden van een ontmoetingsplek fysiek en virtueel
• Lezing en debat

Openingstijden

Maandag

Gesloten

Dinsdag

10:00 - 17:00

Woensdag

10:00 - 17:00

Donderdag

10:00 - 17:00

Vrijdag

10:00 - 17:00

Zaterdag

12:00 - 17:00

Zondag

12:00 - 17:00